Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht.

Diana van Beaumont gaat zorvuldig met je persoonlijke gegevens om. Welke gegevens dit zijn kan je hier lezen in de Privacyverklaring.