Afstemmingen

"Omdat iedereen recht heeft op geluk"

Luisterkind-afstemmingen zijn erop gericht om de vinger op de zere plek te leggen. ‘Hoe kan ik mijn probleem oplossen en welke vraag wil ik beantwoord zien?’ Luisterkind-afstemmingen zijn er voor eenieder die op zoek is naar antwoorden of zijn kind aan het woord wil laten. Mensen die samen met de Luisterkindwerker de oplossing willen vinden.

Voor wie?

Volwassenen

Kinderen

Soorten afstemmingen

Het inzetten van een afstemming werkt ook in specifieke situaties:

Kinderwens Voor vrouwen die zich afvragen of ze wel of geen moeder kunnen worden.

Geboortebegeleiding Voor kinderen in de buik. Wat is er nodig om het nieuwe leven goed te starten?

Geboorteverwerking Voor kinderen én volwassenen als er een trauma bij de geboorte is ontstaan.

Familieverbond Contact met de leden van één gezin in één afstemming. ‘Waarom zijn we bij elkaar?’

Levensbrug Voor mensen die zich tussen het aardse en het onstoffelijke leven begeven.

Hoe werkt het afstemmen?

Je vraagt een Luisterkind-afstemming per mail aan en daarbij geef je zo veel mogelijk achtergrondinformatie. Hoe meer ik weet, hoe meer ik het gesprek in de energie kan aangaan. Ook ontvang ik graag een foto. Je mag alle vragen benoemen die je hebt.  In mijn reactie krijg je een weeknummer waarin de Luisterkind-afstemming plaatsvindt. Het mooie van deze methode is dat je niet thuis hoeft te blijven of klaar te gaan zitten. Ik stem me af op het moment in de afgesproken week dat het voor mij goed voelt. Ik check of het bij de ander ook goed voelt en begin dan het gesprek. Ik start blanco en stel me open. Ik ga eerst horen wat hij of zij zelf wil vertellen en neem ik de vragen langszij mee. Via de energie kan ik alle antwoorden bij de ander naar voren laten komen en zie ik wat we tijdens het gesprek al kunnen keren. Het hele gesprek wordt op papier gezet, en per e-mail naar jou gestuurd.

Dialoog of monoloog

Een Luisterkind-afstemming wordt in een monoloog of dialoog gemaakt. Dit wordt bepaald door degene waarop wordt afgestemd. Ze bieden beide dezelfde resultaten. Het een is niet beter dan het ander. Pas op het moment van afstemmen wordt dit door degene met wie ik contact leg zelf bepaald.

Zelf aan het werk

Om zoveel mogelijk profijt te hebben van de Luisterkind-afstemming en de gevonden oplossingen en kansen is het belangrijk aan het werk te gaan. Als je de tips en handvatten niet oppakt kun je snel weer in het oude gedrag vervallen of kunnen angsten en reacties terugkomen.

Confronterend

Een Luisterkind-afstemming kan confronterend zijn. Misschien zegt je zoontje wel dingen over jou en de situatie thuis die niet plezierig voor je zijn. En misschien geeft een Kinderwens-afstemming wel aan dat je eigenlijk helemaal geen moeder wilt worden, maar een sterk zorg-gevoel hebt dat gevoed wil worden. Wees je bewust, voordat je een aanvraag voor een Luisterkind-afstemming doet, dat het best pittig kan zijn. Weet ook dat het juist aanknopingspunten voor vernieuwing en verbetering biedt.